Logga in

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vad är fastighetsförvaltning?

Vad innebär fastighetsförvaltning, och de olika tjänsterna som Nabo erbjuder? I denna artikel reder vi ut och förklarar vad begreppen betyder och vad verksamhetsområdena innefattar.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning betyder bokstavligen skötsel och administration av en fastighet för någon annans räkning. Vi på Nabo använder ordet fastighetsförvaltning som ett paraplybegrepp som innefattar olika verksamhetsområden: ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik. 

Verksamhetsområdena ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik består både av löpande tjänster och tilläggstjänster.

Det som kan orsaka viss förvirring är att begreppet fastighetsförvaltning även är en underkategori inom teknisk förvaltning, och syftar då på hantering av fastighetens planerade underhåll samt rådgivning, hjälp och stöttning i fastighetsrelaterade frågor. 

I vår kommunikation använder vi begreppet fastighetsförvaltning, både som paraplybegrepp för att beskriva Nabos verksamhet i bred bemärkelse, och för att beskriva underkategorin inom teknisk förvaltning. Detta är för att fastighetsförvaltning som underkategori till teknisk förvaltning är ett vedertaget begrepp inom branschen. Ibland preciserar vi med termen “teknisk” innan fastighetsförvaltning i detta fall.

Nabo erbjuder fastighetsförvaltning till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innebär löpande administration och skötsel av fastighetens ekonomi. Det innefattar flera delmoment som t.ex:

Förutom den löpande ekonomiska förvaltningen så erbjuder Nabo även tilläggstjänster, som t.ex.

Ekonomisk förvaltning erbjuds i hela Sverige.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning betyder skötsel och administration av fastighetens tekniska aspekter. Teknisk förvaltning är ett affärsområde som innefattar många underkategorier, både löpande tjänster samt tilläggstjänster. De löpande tjänsterna är följande:

Förutom de löpande tjänsterna inom teknisk förvaltning, erbjuder Nabo även tilläggstjänster, t.ex.

Teknisk förvaltning (bl.a. teknisk fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel) erbjuds i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Underhållsplan erbjuder vi i hela Sverige. Projektledning erbjuder vi i områdena kring Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Mark- och trädgårdsskötsel erbjuds i egen regi i Malmö och Göteborg, och lokalvård i egen regi i Göteborg.

Juridik

Nabo erbjuder tjänster inom fastighetsjuridik. Om du har ekonomisk förvaltning med Nabo så kan du kostnadsfritt ringa till vår juristjour och ställa frågor till våra fastighetsjurister.

Förutom detta så erbjuder Nabo juridiska tilläggstjänster, som t.ex.

Nabos juridiska tjänster erbjuds i hela Sverige.

Vem kommer du som kund i kontakt med på Nabo?

I ditt möte med Nabo kan du komma i kontakt med flera olika personer:

Publicerad: 10 Mar. 2023 08:58
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies