Logga in

JURIDIK

Statligt stöd till fastighetsägare med anledning av Covid-19 - detta gäller

Regeringens beslut om statligt stöd vid hyresrabatter med anledning av COVID-19

I syfte att underlätta för hyresvärdar där dessa tillsammans med lokalhyresgäster kan enas om tillfälliga hyresrabatter under den besvärliga tid som nu råder, avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd genom en särskild förordning (Förordning SFS 2020:237). Denna utfärdades den 16 april 2020 och innebär att statligt stöd kan ges när lokalhyresgäster med verksamhet som omfattas av stödet fått rabatt på hyran. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020. 

Vad innebär stödet och vem kan söka?

Stödet innebär att staten kan komma att stå för hälften av kostnaden för den hyresrabatt som hyresvärden ger lokalhyresgästen under perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020. Stödet kan dock inte vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran (ex. uppgår hyran till 100 000 kronor kan stödet som utgår maximalt vara 25 000 kronor). Observera att det endast är den fasta hyran som omfattas av stödet.

Vilka branscher omfattas? 

Ersättningen är aktuell för de hyresvärdar som under ovan period lämnar hyresrabatter till hyresgäster som är verksamma inom restaurang, sällanköpshandel, gym, frisör med flera. Se den fullständiga listan över branscher som omfattas här.

Anne von Perner, Affärområdeschef Juridik på Nabo

Villkor för ersättning

För att en hyresvärd ska ha möjlighet att erhålla stödet behöver följande villkor vara uppfyllda:

Ansökan

En hyresvärd/fastighetsägare kan först ansöka om ersättningen i efterhand (efter sista juni) vilket sker genom en ansökan till aktuell länsstyrelse via en e-tjänst som håller på att tas fram. Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som kommer att ha samordningsansvar och administrera insatsen. Stödet kan sökas mellan den 1 juli 2020 och den 31 augusti 2020 och utbetalning sker efter det att länsstyrelsen fattat beslut i ärendet. Det väntas ytterligare klargöranden i möjligheterna för en hyresvärd att söka stöd och Nabo bevakar detta. Påpekas bör att det inte alls är självklart att hyresvärden faktiskt erhåller stödet. Det finns ett maxbelopp satt av Regeringen i dess beslut hur mycket stödet totalt får kosta. Det råder också oklarhet hur avtal mellan parterna ska utformas då frågor kring moms inte är klargjorda (moms på stödbeloppet) och ej heller om det i avtalet kan villkoras att hyresvärden beviljas stöd. 

Om du och din förening har frågor eller behöver hjälp med ansökan, välkommen att kontakta oss.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
anne.von.perner@nabo.se

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies