Logga in

JURIDIK

Hur ska Brf/hyresvärd agera vid obetald lokalhyra eller konkurs hos lokalhyresgäst?

Under våren har vi sett många föreningar som hjälpt sina lokalhyresgäster med viss hyresnedsättning under en eller flera månader. Detta gjordes särskilt under perioden april-juni då det för den perioden fanns ett ekonomiskt stöd att söka för hyresvärd som givit hyresnedsättning.  Det finns dock anledning att tro att många verksamheter ännu inte återhämtat sig ekonomiskt och att det av den anledningen kan leda till att många lokalhyresgäster nu kan komma att försättas i konkurs under hösten /vintern.

Hur ska styrelsen / hyresvärden agera om lokalhyresgästen försätts i konkurs? Nabos chefsjurist, Anne von Perner reder ut vad som gäller:

- Först och främst behöver hyresvärden vara uppmärksam på om hyran inte betalas i tid och agera direkt för att begränsa de ekonomiska förlusterna för hyresvärden. Vid en konkurs avslutas nämligen inte hyresavtalet utan det fortsätter att löpa mellan parterna och konkursboet inträder inte heller per automatik i hyresgästens ställe. Det innebär att konkursboet kan stanna kvar i lokalen utan att hyra betalas vilket förstås inte är bra för föreningen som är måna om att få in de hyresintäkter som lokalhyresgäster ger.

Det går inte att en hyresvärd sitter passiv om hyran från lokalhyresgästen inte inkommer som den ska. En konkurs är givetvis besvärande för samtliga inblandade parter men utifrån hyresvärdens perspektiv kan den ekonomiska förlusten begränsas om hyresvärden agerar direkt och på ett korrekt sätt.

För att undvika att hyresgästen genom sitt konkursbo kan fortsätta att nyttja lokalen utan att hyra betalas behöver hyresvärden tillse att boet har ställt säkerhet eller inträtt i hyresavtalet. Innan dess finns således ingen skyldighet för boet att betala hyra även om boet alltså stannar i lokalen och nyttjar denna. Det är förstås inte en optimal situation för hyresvärden som då heller inte kan hyra ut lokalen till annan. Här kan också inträffa att boet tömmer lokalen på allt som finns av värde och lämnar kvar en lokal i ett sådant skick att hyresvärden tvingas till höga kostnader för att återställa denna i ett uthyrbart skick.

Genom att direkt skicka en uppsägning för förverkande ökar möjligheterna för hyresvärden att få hyran betald då lokalhyresavtalet utgör det stora värdet för hyresgästen. Utan ett lokalhyresavtal blir det exempelvis inte möjligt för hyresgästen att överlåta sin verksamhet.

Ställer inte konkursboet säkerhet eller förklarar sig villigt att stå för hyresgästens återstående förpliktelser under hyrestiden inom 1 månad kan hyresvärden säga upp hyresavtalet. Uppsägningen ska ställas till konkursboet.

Sammanfattningsvis kan föras fram att det är viktigt att från hyresvärdens sida vara uppmärksam på att hyresbetalningar kommer in i tid. I annat fall bör ett skyndsamt agerande följa där samtliga omständigheterna först bör beaktas för att hyresvärden ska kunna välja rätt tillvägagångssätt.

Du är välkommen att kontakta Nabos juristteam på mail: juridik@nabo.se eller kontakta Chefsjurist Anne von Perner direkt på tel: 073 068 7305 eller mail: anne.von.perner@nabo.se

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies