Logga in

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fyra sätt att skydda din bostadsrättsförenings värde i ekonomiskt osäkra tider

Det osäkra ekonomiska läget med stigande räntor, inflation och avgiftshöjningar gör att många styrelser ser över sin bostadsrättsförenings ekonomi extra noggrant, och funderar på vilka utgifter de kan dra ner på. Nabos ekonomiska och tekniska förvaltare avråder från att göra besparingar på det tekniska området, eftersom detta riskerar att få konsekvenser för fastighetens välmående och värde på sikt.

I denna artikel förklarar vi fyra sätt som Nabos tekniska förvaltning kan hjälpa bostadsrättsföreningar att skydda sitt värde i ekonomiskt osäkra tider.

1. Skapa långsiktig trygghet och förbättra föreningens ekonomi med underhållsplanering

En underhållsplan hjälper dig att ha framförhållning och planera långsiktigt för underhåll, stambyten och byggprojekt, så att du kan undvika en chockhöjning av avgifter i bostadsrättsföreningen. 

Underhållsplanen sammanställer fastighetens behov av periodiserat större underhåll (t.ex. myndighetsbesiktning, stambyte och takrenovering) och är betydande för ekonomin, fastighetsvärdet och eventuella banklån. En underhållsplan skapar:

Trygga ekonomiska förutsättningar

Trygga tekniska förutsättningar

Kontakta oss för att ta hjälp med underhållsplanen

Nabos projektledare gör en noggrann besiktning av fastigheten och tar fram en underhållsplan anpassad efter din förenings förutsättningar. Du kan läsa mer om hur Nabo kan hjälpa din förening att ta fram en underhållsplan här.

2. Undvik onödiga kostnader och tvister med projektledning

Renoveringar, stambyten och ombyggnationer av fastigheten innebär stora kostnader och ansvar för dig i styrelsen. Med Nabos erfarna projektledare kan du tidigt minimera risken för oförutsägbara problem och kostnader och istället säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet. Dessutom kan vi hjälpa dig konvertera outnyttjade ytor och göra fastigheten mer hållbar och energieffektiv, så att värdet på fastigheten höjs.

Vi hjälper dig med alla typer av projekt, stora som små.

Få hjälp av en lokal projektledare

Nabos lokala projektledare har lång erfarenhet av byggprojektledning och kan leda hela eller delar av projektet utifrån din förenings behov. Du kan läsa mer om Nabos projektledning inför renoveringar, stambyten och ombyggnationer här.

3. Avlasta styrelseansvaret med teknisk fastighetsförvaltning

Få kontroll över fastighetens drift- och underhållsbehov med en erfaren teknisk fastighetsförvaltare. Våra förvaltare jobbar proaktivt för att hjälpa dig ta hand om fastigheten och avlastar ansvaret som styrelsen har för underhåll av fastigheten. Med Nabo undviker du otrevliga och dyra överraskningar och får:

Du kan läsa mer om teknisk fastighetsförvaltning med Nabo här.

4. Avhjälp fel innan de blir svåra och kostsamma med fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel handlar om att såväl invändig som utvändig skötsel av fastigheter tillses av en personlig fastighetsskötare. Med löpande skötsel kan du åtgärda fel innan de blivit allvarliga och kostsamma. Med Nabo får du:

Du kan läsa mer om fastighetsskötsel med Nabo här.

*Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) är branschstandarden för fastighetsförvaltning.

Få hjälp med fastighetsförvaltning
Publicerad: 09 Mar. 2023 09:15
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies