Logga in

BOKSLUT

Det här ska du ha koll på inför föreningens bokslut och årsredovisning

Varför ska en förening upprätta bokslut och årsredovisning?

Bostadsrättsföreningars ekonomi måste bokföras enligt flera lagar och regler, bland annat årsredovisningslagen (ÅRL). Förutom att det är ett lagkrav på att upprätta en årsredovisning finns det även stora fördelar för er i styrelsen att göra det på ett bra sätt. Genom att arbeta med bokslut i er förening blir ni bättre införstådda i ekonomin och ser tydligare hur den skulle kunna förbättras. 

Hur gör man ett bokslut i en förening?

Bokslut i en förening kan upprättas enligt K2 eller K3, som är två regelverk inom bokföring av ekonomiska föreningar. K2 är det enklare regelverket med ett mer strikt årsredovisningsformat, medan K3, som riktas mot större bolag, tillåter en mer detaljerad årsredovisning. De allra flesta bostadsrättsföreningar går under K2-regelverket eftersom en brf i regel inte når upp till det antal anställda eller den omsättning som K3 vänder sig mot. Det är dock tillåtet att välja K3 och det kan vara att föredra om ni vill ha större frihet i utformningen av årsredovisningen. Använder ni K3 är det förutom årsredovisning även krav på att göra en kassaflödesanalys.

Oavsett om bokslut i en förening upprättas enligt K2 eller K3 är det viktigt att följa det regelverk som Bokföringsnämnden tagit fram.

Vad ska ingå i en årsredovisning?

När ska bokslutet i en förening genomföras?

Bokslutet i en förening presenteras på er årsstämma senast sex månader efter bokslutsdatum och räkenskapsårets slut. Ni hjälper era förvaltare med att ta fram ett underlag under december och januari. Därefter påbörjas arbetet med att göra bokslut i er förening och det är er förvaltare som sköter det mesta.

När årsredovisningen är klar ska den skickas till era revisorer. Det är viktigt att det måste vara klart och skickas till revisorn senast sex veckor innan stämman. Ha gärna kontakt med er revisor för att underlätta i tidsplaneringen. I Nabos kundportal blir ert nedtecknande av stämmodatum synligt för revisorn vilket är bra för framförhållningen. Revisorn i sin tur ska vara klar med revisionen och lämna revisionsberättelsen senast tre veckor innan årsstämman.

Kallelsen till er årsstämma ska skickas till medlemmarna tidigast sex veckor före stämman. Fyra till sex veckor är fördelaktigt, men er förening kan ha i stadgarna att det räcker med två veckor. Det är också två veckor innan stämman som årsredovisningen senast ska vara tillgänglig för föreningens medlemmar.

Datum och deadlines att ha koll på i arbetet med årsstämma och bokslut för föreningar:

Sista veckan i januari: Förvaltaren stänger vanligtvis reskontror.

Slutet av januari: Bokslut släpps hos Nabo, hör med din förvaltare om exakt datum.

1 mars: Nabos förvaltare släpper årsredovisningen (om förvaltningsberättelsen är klar). Hör med din förvaltare om exakt datum.

6 veckor före stämma: Enligt lag tidigaste dag att skicka ut en kallelse.

6 veckor före stämma: Enligt lag sista dag att släppa bokslut/årsredovisning till revisor 

3 veckor före stämma: Enligt lag sista dag för revisorn att släppa revisionsberättelsen 

2 veckor före stämma: Enligt lag sista dag att göra årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna (samt sista dag för kallelse om inskrivet i stadgarna).

Vad är din roll som styrelsemedlem vid arbetet med ett bokslut i en förening?

Föreningens förvaltare hjälper till med det mesta. Din roll som styrelsemedlem handlar i första hand om att planera datum för årsstämman och vara behjälplig i arbetet med att ta fram bokslut för er förening genom att bistå med det underlag som förvaltaren behöver. Ett tips att tänka på i Nabos kundportal är att lägga in behörighet för revisorn till dokumenten som används inför en revision.

Styrelsen har till uppgift att skriva valda delar av förvaltningsberättelsen, det kan ni göra i omgångar under januari till mars. När årsredovisningen är klar är det klokt att granska den innan ni släpper den till revisorn. Ni ska även medverka vid revisionen. Er förvaltare svarar för revisionen av årsredovisningen, men er förvaltning ska också gå under revision. Det inkluderar bland annat försäkringsbrev och styrelseprotokoll ni för. I slutändan undertecknar ni årsredovisningen tillsammans med er revisor och bifogar revisionsberättelsen.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies