Logga in

JURIDIK

Stadgar bostadsrättsförening

Därför är det viktigt med tydliga stadgar i din bostadsrättsförening

Stadgarna kan enklast beskrivas som en bostadsrättsförenings mest grundläggande regelverk och innehåller särskilda bestämmelser för din förening. Vid sidan om stadgarna finns det även lagar som är viktiga att känna till, främst bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Om stadgarna kolliderar med lag får dock stadgarna ge vika. Lagen är i en del fall tvingande, men oftast ges en möjlighet för föreningarna att själva reglera vissa frågor genom bestämmelser i stadgarna. Av den anledningen är det av extra stor vikt att din förening ser över sina stadgar så att utformningen av dessa underlättar för styrelsens arbete. 

Varför är det så viktigt för din förening att hålla stadgarna uppdaterade? 

Den 1 juli 2016 trädde några lagändringar i kraft som medförde att föreningar behöver se över sina stadgar. Senast den 30 juni 2018 skulle ett förslag ha lagts fram till ändring av stadgarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med lagens nya lydelser.

De nya reglerna för stadgar innebär bland annat:

Utöver det som stadgarna måste innehålla finns det en del bestämmelser som behöver skrivas in för att kunna tillämpas. Det är även en stor fördel för din förening att ha utförliga stadgar då det ger en tydlighet gentemot medlemmarna kring vad som faktiskt gäller. Detta minskar risken för att osäkerhet uppstår kring en viss situation, vilket tar mycket tid i anspråk och energi att lösa.

Vilka stadgeändringar är vanliga att göra?

För många styrelser kan processen att revidera stadgarna verka besvärlig, men det är inte så krångligt som många tror. Genom att dessutom nyttja den nya tillfälliga lagen som underlättar vid genomförandet av stämmor, där möjlighet till enbart poströstning ges, kan stadgeändring ske på ett ännu smidigare sätt.

Har du frågor eller behöver du hjälp att se över eller revidera din förenings stadgar? Nabos jurister hjälper dig givetvis genom hela processen. Kontakta vårt juristteam på juridik@nabo.se.

Douglas von Perner, Bitr. jurist 

E-post: douglas.von.perner@nabo.se

Tel: 070 271 62 90

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies