Logga in

JURIDIK

Bostadsrättslagen

Det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller för såväl bostadsrättshavare som bostadsrättsföreningen. Utöver bostadsrättslagen är andra lagar, domstolspraxis och oskrivna regler också viktiga att förhålla sig till. På denna sida får både du som bostadsrättshavare och representant för bostadsrättsföreningen en överblick av vilka regler som gäller.

Regelverken kan bäst förstås så att brf:ens organisation och struktur i stort regleras i lagen om ekonomiska föreningar medan brf:ens materiella verksamhet regleras på ett översiktligt plan i bostadsrättslagen. Sedan regleras specifika frågor i många olika lagar - till exempel avtalslagen, plan- och bygglagen eller rättegångsbalken. En del regler är inte ens lagstadgade men gäller likväl till följd av praxis, allmänna principer eller vedertagna tillämpningsmetoder av andra lagar.

För bostadsrättshavaren regleras majoriteten av de tänkbara situationerna i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. I den förstnämnda lagen stadgas bland annat bostadsrättshavarens rösträtt, rätt vill eventuell vinstutdelning, rätt att klandra beslut av stämman men även vissa skyldigheter. I bostadsrättslagen regleras istället bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter avseende bostadsrätten i sig, snarare än medlemskapet i föreningen.

Det är i regel snårigt att navigera dessa, ibland konkurrerande, lagar. Nabos jurister hjälper brf:en att reda ut vad som har hänt, vad som gäller och vad bostadsrättsföreningen bör göra.

Vad innehåller bostadsrättslagen?

Bostadsrättslagen reglerar framförallt följande situationer

Andra lagar som är viktiga för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare

Lejonparten av de frågor som uppstår mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren regleras i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Andra lagar kan däremot också vara viktiga i olika hänseenden. Några av de mest centrala är:

Vad kan Nabo göra för din bostadsrättsförening?

Tolkning och tillämpning av de olika regelverken kan vara klurigt och det är bättre att göra rätt från början än att få ett föreläggande eller andra sanktioner. Ta istället hjälp av Nabos jurister för att hålla koll på utvecklingar inom bostadsrättens rättsområde och få hjälp med hur lagarna ska förstås och tillämpas i ett visst fall. Våra jurister bistår din brf efter behov, vilket bland annat kan vara följande:

Läs mer om våra tjänster inom juridik och kontakta oss här.

Få hjälp med dina juridiska frågor
Publicerad: 15 Mar. 2021 14:02
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies