Logga in

ENERGIDEKLARATION

Allt du behöver veta om energideklarationer

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som syftar till att ge översiktlig information om energianvändningen i en fastighet. Det gäller oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller en kommersiell fastighet. Energideklarationen är en resurs för alla som funderar på att hyra eller köpa en bostad. Energideklarationer kan användas för att jämföra byggnader med varandra. De ger information om inomhusmiljön och om energiförbrukningen. På så vis kan man bilda sig en god uppfattning om hur höga driftskostnaderna är. En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert och gäller i tio år.

När behöver man upprätta en energideklaration?

Det är lag på att det ska finnas en energideklaration för en brf och andra byggnader som upplåts med nyttjanderätt, det vill säga även hyresrätter och kommersiella lokaler. Vidare krävs det för större byggnader som allmänheten har tillgång till, såsom vårdinrättningar, skolor och bibliotek. Dessutom säger lagen om energideklarationer att även byggnader som upplåts med äganderätt, till exempel villor, ska energideklareras när de uppförs eller i samband med att de ska säljas.

Undantagen som bekräftar regeln

Vissa undantag finns gällande krav på energideklaration. För byggnader som används inom industri eller verkstad eller är mindre än 50 kvadratmeter stora måste det inte finnas någon energideklaration. Sommarstugor och andra byggnader som nyttjas under en begränsad del av året ingår inte. Fastigheter där energianvändningen inte har som syfte att påverka inomhusklimatet till att vara minst 10 plusgrader behöver heller inte deklareras enligt lagen om energideklaration.

Varför behövs en energideklaration?

Kravet på energideklaration har som syfte att bidra till en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Genom besiktning av energianvändningen ser man hur energifördelningen ser ut och var energiåtgången kan minskas. På så sätt hjälper en energideklaration bostadsrättsföreningar att dra ned på kostnader och bidra till en mer miljövänlig energianvändning. Utan att det görs avkall på inomhusmiljöns kvalitet.

Vad ska en energideklaration innehålla?

En energideklaration innehåller oftast följande uppgifter:

När och hur ska energideklarationen upprättas?

En energideklaration gäller i tio år efter att den är registrerad hos Boverket. Det är byggnadsägarens ansvar att den uppförs i rätt tid. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att dess byggnader energideklareras. Eftersom det är lag på energideklaration är det viktigt att den utförs och att den sätts upp i trapphuset för allmän beskådan. Kan du inte hitta den i din byggnad finns alla registrerade energideklarationer tillgängliga på Boverkets hemsida för beställning. Hittar du den inte i Boverkets register saknas giltig energideklaration för fastigheten och en besiktning måste göras.

Det är endast en oberoende energiexpert som kan utföra en energideklaration för bostadsrättsföreningar. En certifierad besiktningsman bokas in för en besiktning av den fastighet som ska energideklareras. Nya regler kräver att besiktningsmannen utför besiktningen på plats.

Pris på energideklaration

Ett fast pris på utförandet av tjänsten lämnas alltid i förväg till uppdragsgivaren. Avgörande för prisnivån är tex antalet byggnader, teknisk utrustning (exempelvis om kylaggregat över 12kW finns) etc. När besiktningen är gjord rapporteras deklarationen in för godkännande och registrering hos Boverket varpå fastighetsägaren erhåller en kopia och en sammanfattning av deklarationen.

Få hjälp av Nabo att upprätta energideklaration i din bostadsrättsförening

Behöver du hjälp med att anlita en energiexpert för att utföra en energideklaration i din brf eller fastighet kan vår certifierade representant hjälpa till. Kontakta oss för information om pris på energideklaration.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies